II Konferencja Naukowo-Techniczna
IT w TRANSPORCIE SZYNOWYM MCC Mazurkas Conferences Centre & Hotel Sp. z o.o.
Ożarów Mazowiecki, 5-6 października 2017 r.

Cel konferencji

Podstawowym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach teleinformatycznych oraz budowanie relacji służących lepszemu zrozumieniu potrzeb spółek kolejowych w celu sprawnego, optymalnego i efektywnego dostarczania rozwiązań dla kolei. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie cyberbezpieczeństwo.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Programowa

Tomasz Miszczuk

Prezes Zarządu
PKP Informatyka spółka z o.o.

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Przewodniczący Rady Nadzorczej
PKP S.A.

Andrzej Antoni Olszewski

Członek Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Informatyka sp. z o.o.

dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. PW

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Radosław Celiński

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
i Ekonomicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dr inż. Artur Resmer

Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

Maciej Libiszewski

Prezes Zarządu
PKP CARGO S.A.

Ryszard Bryła

Dyrektor Departamentu Architektury, Projektów
i Informatyki PKP Energetyka S.A.

Bogusław Kowalski

Prezes Zarządu
TK Telekom Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej Żurkowski

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Komitet Organizacyjny

Waldemar Fabirkiewicz

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP

Hanna Kwiatkowska

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP

Ewa Jońska

Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Administracji
PKP Informatyka spółka z o.o.

Patronat Honorowy

Partnerzy konferencji

PARTNERZY GENERALNI

PARTNERZY GŁÓWNI

IT w Grupie PKP

Serwis archiwalny konferencji z 2016 r.